Du er her

Contemporary Muslim-Christian Encounters Developments, Diversity and Dialogues

Forfatter(e): 
Paul Hedges (red.)
Utgivelsesår: 
2015
ISBN: 
9781472588555

Bokmelding skrevet av Knud Jørgensen.

Oddbjørn Leirvik, professor i interreligiøse studier vedUniversitetet i Oslo, anbefaler på baksiden denne boken med følgende ord: «This is a timely and useful collection which combines historical, theoretical and empirical approaches to contemporary Muslim-Christian encounters». Denne anbefalingen fanger opp formålet med denne samlingen av artikler og papers: å behandle hovedsaker i vår tids møte mellom kristne og muslimer. Dette gjøres med et klart fokus på kontekst mer enn på tidløse sannheter: i ulike sammenhenger trenger vi å skape positive relasjoner på veien mot fred i en fredløs verden. Sentralt i dette ønsket om relasjoner står derfor også brevet fra oktober 2007 fra 138 muslimske teologer og religiøse ledere A Common Word Between Us and You– adressert til kristne ledere og teologer i et sterkt ønske om dialog. Flere av bokens bidrag viser til dette brevet, og kapitlet til Douglas Pratt (Initiative and Response: The Future of Muslim-Christian Dialogue) inneholder en gjennomgang av brevet fra 2007 og et utvalg av de mange reaksjoner og svar på brevet fra katolikker, ortodokse og protestanter. Kanskje leseren med fordel kunne begynne med dette kapitlet ettersom flere av de andre bidrag viser til samme sak? Anliggendet i brevet er å understreke at kjærlighet til Gud og til min neste utgjør et felles grunnlag for dialog og for fredelig sameksistens mellom muslimer og kristne. Brevet vari utgangspunktet et forsøk på å komme pave Benedikt i tale etter hans famøse uttalelser i Regensburg i 2006.Responsen på brevet fra den katolske kirke har derfor vært særlig viktig. Imidlertid kom kanskje det mest reflekterte svaret fra den anglikanske erkebiskopen Rowan Williams som tar imot invitasjonen til samtale, men samtidig understreker at «for Christianity love, as demonstrated and realized through the Christ event, is the essence of the Divine reality» (s. 129).

Boka har sitt utgangspunkt i en konferanse i Winchester i 2008 om ‘Interfaith Dialogue in Modernity and Post-Modernity’, men inneholder i tillegg en rekke andre artikler av nyere dato. Boka er delt i to; første del tar for seg teoretiske tema og anliggender som innvirker på dialog mellom de to tradisjoner. Det handler om fem bidrag skrevet av kristne, jødiske og muslimske teologer. For norske lesere er især Anne Hege Grungs kapittel om ‘Gender and Christian-Muslim Dialogue’ interessant. Hun deler her erfaringer fra boka ‘Dialog med og uten slør’ som hun skrev sammen med Lena Larsen i 2000, og fra sin doktoravhandling fra 2011 om ‘Gender Justice in Muslim Christian Readings. Christian and Muslim Women in Norway Making Meaning of Texts from the Bible, the Koran and the Hadith’. Hennes tanker om ‘transreligiøs’ dialog i stedet for ‘interreligiøs’ dialog er spennende og åpner opp for å erkjenne utfordringer på tvers av religiøse grenser og innen for ens egen tradisjon hva angår kjønn.

Bokens andre del inneholder case studies fra hele verden. Her er kapitler om muslimer og kristne i Nigeria, om fredsskapende dialog i Den demokratiske republikken Congo, dialog i USA før og etter 9/11, kristnes svar på islamofobi i Storbritannia, og en gjennomgang av muslimske og kristne holdninger til atom-krig og nedrustning. Kapitlet av Douglas Pratt om A Common Word Between Us and You hører også hjemme i del 2.

Boken avsluttes med en innsiktsfull oversikt over diverse dialoginitiativer siden femtiårene fra Vatikanet og fra Kirkenes Verdensråd i Genève – en gjennomgang som samtidig tegner streker av det religionsteologiske landskapet vi befinner oss i i dag.

Boka er viktig for alle som ønsker å holde seg oppdatert på et meget viktig tema innen både samfunns- og religionsutvikling: Møtet mellom muslimer og kristne.

Bokmeldingen er publisert i Norsk Tidsskrift for misjonsvitenskap nr. 4/2016, s. 57

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer