Du er her

Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap

SISTE NUMMER

 

Årgang 72, Nummer 2-3, 2018 

Kristin Norseth: Leder (PDF)

Anna Rebecca Solevåg & Per Arne Krumsvik: Intro: Frelsesarmeen og misjonsvitenskapen (PDF)

Bente Strømner Gundersen: Frelsesarmeen, misjon og misjonærene  (For English Abstract + artikkel i PDF)

Ola Honningdal Grytten: Økonomisk-demografiske rammebetingelser og Frelsesarmeens gjennombrudd i Norge (For English Abstract + artikkel i PDF)

Marta Maria Espeseth: Maktkritikk i Othilie Tonnings liv og forfatterskap (For English Abstract + artikkel i PDF

Hallgeir Elstad og Per Arne Krumsvik: Frelsesarmeen og den norske kirkekampen (For English Abstract + artikkel i PDF

Gudrun Maria Lydholm: Erindringer fra Frelsesarmeens 'Utpostkrig' i Norge  (For English Abstract + artikkel i PDF

Marit Skartveit: Retreat i fengsel - et sakarament som virker?  (For English Abstract + artikkel i PDF)

Bokmeldinger ved Knud Jørgensen og Jeppe Bach Nicolaisen

Følgende publikasjoner er anmeldt i dette nummeret:

Miguel Alvarez: Integral Mission. A New Paradigm for Latin American Pentecostals. Regnum Books, 2016. Anmeldt av Knud Jørgensen

Kirk J. Franklin:  Towards Global Missional Leadership. A Journey through Leadership Paradigm Shifti n the Mission of God. Regnum Books International, 2017. Anmeldt av Knud Jørgensen.

Kenneth R. Ross, J. Kwabena Asamoah-Gyadu og Todd M. Johnson (eds.).: Christianity in Sub-Saharan Africa. Edinburgh University Press, 2017.  Anmeldt av Knud Jørgensen

Alf B. Oftestad: Kirke– Fellesskap – Omsorg. Diakoniens historie IV. Luther Forlag, 2017. Anmeldt av Knud Jørgensen.

Gerrit Noort, Kyriaki Avtzi og Stefan Paas (ed.). : Sharing Good News: Handbook on Evangelism in Europe. WCC Publications. Anmeldt av Jeppe Bach Nicolaisen.


 NR 1-2018

INNHOLD:

Arne Redse: Leder

Asle F. Jøssang: Recontextualizing faith: Towards a non-reductionistic missiology in northern Tanzania.

Ivar Vegge. Fra økonomisk «selvunderhold-ende» kirker til «ansvarlige partnerkirker»: En drøfting av pengebruk i misjonsarbeid.

Mons Gunnar Selstø: Kart og landskap, en prosess-beskrivelse av oppstarten av NLM sitt arbeid i Mali med fokus på metodevalg

Randi Hege Skjelmo og Liv Helene Willumsen: Isaac Olsens kopibok- en kilde til tidlig misjon i Finnmark

Marte Lægreid Nesse: Misjon, familie, ekteskap og rase – Anna Jakobsen Cheng og China Inland Mission

Bokmeldinger:

The Spirit Driven Church. Signs of God’s Graceful Presence. Bokmelding av Knud Jørgensen

Reformatorisk kristendom i et globalt-missionalt perspektiv. Bokmelding av Knud Jørgensen

Religion i praksis. Bokmelding av Knud Jørgensen

Hva er protestantisme? Bokmelding av Knud Jørgensen

 Global Perspectives on the Reformation: Interactions between Theology, Politics and Economics.  Bokmelding av Knud Jørgensen

 


For tidligere utgitte numre, se i arkivet (øverst til venstre).

NTM utkommer med 4 numre i året. Siden 2016 vi har gått over til Open Access format, dvs nedlastbare PDF filer. Disse er beskyttet via Creative Commons lisens CC BY-ND.

Klikk her for forfatterveiledning (pdf).

NTM publishes four issues annually. They are online via Open Access and protected by the Creative Commons license CC BY-ND.

 

 

CC BY ND

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer