Ny nummer er ute. Nr. 2, 2017, temahefte om nordiske LMF

Årgang 71, Nummer 2, 2017 Temahefte Lærernes Misjonsforbund (LMF)

Her kommer nr. 2/2017 av NTM akkurat i tide for sommerferien for nedlasting på tableten din eller lesing på den store skjermen.

Denne gangen er fokus på historien av Lærernes Misjonsforbund i forskjellige land i Norden. Last ned hele heftet.

NTM Nr. 1, 2017 - Åpen Nummer

Årgang 71, Nummer 1, 2017 er ut!

Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 

Klikk her for forfatterveiledning (pdf).

Last ned hele nummeret/Download issue No. 1, 2017

NTM Nr. 2-3, 2016 - Dobbelnummer om Lars Levi Læstadius

Årgang 70, Nummer 2-3, 2016

Last ned hele nummeret/Download the entire double issue No. 2-3, 2016

Se her for de enkle artiklene/ Read the most recent articles published in the Norwegian Journal of Missiology :

Kristin Norseth,  Leder

Articler/Articles:

NTM - Nummer 1, 2016 - På nettet nå!

Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap (NTM) utgis av Egede Instituttet med støtte fra Norges Forskningsråd. NTM tilstreber en høy faglig standard og indekseres i flere utenlandske fagtidsskrift. Det er det viktigste organ for misjonsvitenskapelig publisering på norsk, og er en publikasjonskanal på nivå 1. Det er også det eneste vitenskapelige tidsskrift for misjon med fagfellevurdering («referee»), det vil si at vitenskapelige artikler før eventuell utgivelse vurderes av fagfolk med førstekompetanse. 

NTM - Nummer 3-4, 2015

Det siste nummeret i 2015 av Norsk tidskrift for misjonsvitenskap et dobbeltnummer (nr 3-4) er nå ute.   Heftet inneholder følgende artikler:

Egede Nyhetsbrev Jul 2015

Nyhetsbrev Vinter 2015

Ny instituttleder

Nytt nummer:

Det andre nummeret i 2015 av Norsk tidskrift for misjonsvitenskap er nå ute.   Heftet inneholder følgende artikler:

«Uten omvendelse, ingen kristendom» - Kom til Missiologisk Forum på MF 19. November - Egede er Medarrangør

Dato: 
Torsdag, november 19, 2015 - 15:15

Missiologisk Forum inviterer til fagdag:

«Uten omvendelse, ingen kristendom»

TID:  19.nov.  2015 Kl. 09.00 – 14.30
STED: Menighetsfakultetet Aud. II, Oslo.

Mål: En oppdatert refleksjon omkring begrepet omvendelse i misjon og kirke

NY DAGLIG LEDER VED EGEDE INSTITUTTET

Fra og med den 1 august 2015 overtar Marion Grau som daglig leder for Egede Instituttet i  en 50% stilling.  Fra samme dato  tiltrer hun også i en stilling som professor i systematisk teologi og missiologi ved Det teologiske Menighetsfakultetet (MF).  Marion Grau blir den første kvinnelige  instituttleder siden instituttet ble stiftet i 1947.  Hun kommer fra en stilling ved Church Divinity School of the Pacific, ved Graduate Theological Union i Berkeley, USA.

Å VITNE OM KRISTUS I EN FLER-KULTURELL KONTEKST

Dato: 
Torsdag, september 24, 2015 - 10:00 til Fredag, september 25, 2015 - 16:00

Religionsteologisk symposium

Egede Instituttet inviterer til en fornyet refleksjon og samtale omkring utfordringene vitnesbyrdet om Kristus møter i et fler-religiøst samfunn.  Hva innebærer det kristne vitnesbyrd om Kristus som Herre, Forsoner og Frelser i en flerkulturell kontekst?  Hvordan forholder vi oss til de som har en annen tro i vår egen kontekst i Norge?  Hva kan vi i Norge lære av praksis og erfaringer fra kirkene i det globale Sør?

Sider

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer